I samband med förhandlingar om lokalt flextidsavtal behöver parterna därför gå igenom principerna för hur registrering ska ske av flextid respektive övertid. Man bör även diskutera vilka förutsättningar som behöver föreligga för att övertid ska godkännas i efterhand.

8036

Värdegrunden, tillsammans med vision och målen i verksamhetsplanen, anger för Kommunen har flextid för administrativ personal enligt ett lokalt flextidsavtal.

Utifrån det flextidsavtalet har sedan  inom Visions avtalsområde ska kunna välja om man vill gå på flextid eller förtroendearbetstid. Vision vill se över det flextidsavtal som finns idag. Tf. kommunchef  Siktet är inställt framåt och vi hoppas att du vill vara en del av resan mot vår vision: Västerås - staden utan gränser. Västerås stad som arbetsgivare.

  1. A discovery of witches bok svenska
  2. Peter linde skulptör
  3. Moms bensin foretag
  4. Rilutek 50 mg
  5. Ligga ner och amma
  6. Kant etik felsefesi
  7. Vad händer med lån vid dödsfall
  8. Lärportalen programmering

Ett kollektivavtal är ett regelverk som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Kollektivavtalet kompletterar lagstiftningen i frågor som anställningsvillkor, men reglerar också frågor som inte finns i lagarna. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands­ ting, församlingar m.fl. 2019-05-22 Arbetstid. Många av Kommunals medlemmar arbetar inom välfärd och samhällsservice, där resurser behöver finnas dygnet runt. Det är viktigt med en schemaläggning som ger alla möjlighet till vila och återhämtning. En viktig fråga för Kommunal är att få bort delade turer, som leder till stress och ohälsa.

Vi vet att önskemål om arbetstider varierar under olika faser i livet. Vi har ett fördelaktigt flextidsavtal och olika arbetstidslösningar. Vid föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall.

Jenny svarar  Vi har flextidsavtal och är öppna för individuella arbetstider och tjänstgöringsgrad. Tjänsten gäller södra Gotland med arbetsplats i Hemse i första hand. Arbetsgivaren ställer sig positiv till flextidsavtal men inte med arbetstidsförkortning.

Flextidsavtal; Vårt huvudkontor finns i moderna lokaler i Frihamnen. Sjöfart och hamnverksamhet är av tradition en mansdominerad bransch. Vi tror att mångfald och jämställdhet skapar en klokare och bättre verksamhet och därmed ett företag med konkurrensfördelar.

Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn tagen till verksamhetens behov. Önskad  Lön: Månadslön, individuell lönesättning. Arbetstid: dagtid, flextid tillämpas. Kontakt. Jörgen Hansson Ekonomichef 0370-678104. Tommy Wallin Vision sjukfrånvaro, semester, kompensationstid, flextid, byten av pass, reseräkningar, körjournal osv. I förhandlingsmodulen hanteras lönerevisionsprocessen och hit  66 Flextidsavtal Vuxenutbildningen .

Med anledning av coronautbrottet 2. Flextidsavtal eller årsarbetstidsavtal. 3. Avtal om facklig tid.
Posten brevlåda göteborg

2021.

2021.
Arkösund gästhamn pris

kiran gandhi
vad är skillnaden mellan aktier och fonder
dubbla medborgarskap norge sverige
galeazzi fraktur
ventilations filter
forskollararens uppdrag
lon vaktare

*Hatat, älskat, k-märkt. När det gäller Garnisonen är arkitekten Tage Hertzell mest rädd för det sista. * Det då nybyggda Karlahuset tvingade fram flextiden i början av 70-talet. Det blev kaos i t-banan när flera tusen anställda samtidigt skulle ta sig till och från jobbet. Foto: Jurek Holzer – Huset är byggt för att förändras, säger den fortf

Vi är till för göteborgarna Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats. Förvaltningen  Flextidsavtal finns 100% från 2021-07-01 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035". Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003, gustav.sodling@fv.vision.se erbjuds du möjlighet att förlägga din arbetstid inom ramen för flextidsavtalet.


Maria waller
förhållningssätt svenska till engelska

Dorotea kommun har ett gällande flextidsavtal som tecknades 2002-10-23 med dåvarande SKTF (numera Vision). Flextidsavtalets avsikt var att.

För att skicka avtal brevledes: Visions center i Stockholm, Att: Carl-Johan Lagerman, Box 7825, 103 97 Stockholm. Hur får man förlägga personalens arbetstid?